1. Üye Bilgileri

1.1. Tanımlar

Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Şart ve Koşullar belgesinde baş harfi büyük yazılan terimler aşağıda yazılan anlamlara sahiptir: 'Air France': Société Air France, 1,901,231,625 Avro sermayeye sahip, Fransa kanunları çerçevesinde kurulan, merkezi 45, rue de Paris, F-95747 Roissy CDG Cedex, Fransa adresinde bulunan ve 420 495 178 numarasıyla Bobigny Şirketler ve Ticaret Sicil Memurluğu’na kayıtlı bir limitet şirkettir.
‘KLM’: the Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM Hollanda Kraliyet Havayolları), Hollanda kanunları çerçevesinde kurulan, merkezi Amsterdamseweg 55, Amstelveen, Hollanda adresinde bulunan ve 33014286 numarasıyla Ticaret ve Sanayi Odası, Amsterdam Hollanda Ticaret Sicili’ne kayıtlı olan halka açık limitet şirkettir.
 ‘AIR FRANCE KLM, ve Delta Seferleri’: AIR FRANCE, KLM, Delta veya BlueBiz web sitesinde sayılan Havayolu Programı Ortakları tarafından işletilen ve özel bir AIR FRANCE ve/veya KLM ve/veya Delta Havayolları sefer numarasına sahip seferlerdir.
‘Havayolu Programı Ortakları: Air France ve KLM’nin havayolu ortakları olarak görevlendirdiği ve seferlerinde BlueBiz Puanlarının kazanılabildiği ve/veya Ödül Biletlerinin düzenlenebildiği havayollarıdır. BlueBiz web sitesi, Havayolu Programı Ortaklarının güncel listesini sunmaktadır.
‘Katılımcı Operatörler´: BlueBiz Programı'nı kendi kazanma şeması olarak kullanarak BlueBiz programında yer alan Havayolu Program Ortağı'dır. Bu liste değişikliğe açıktır.
‘BlueBiz Bileti: BlueBiz Puanlarını kullanarak alınabilecek AIR FRANCE ve/veya KLM ve/veya Delta Havayolları seferi numarasına sahip bir uçak biletidir.
‘Blue Credits’: Üyelerin, işbu Şart ve Koşullara uygun olarak AIR FRANCE biletleri (057 belgeleri) ve KLM biletleri (074 belgeleri) and Delta (006 belgeleri) satın alarak kazandığı Puanlardır.
‘BlueBiz Bakiyesi’: Üyelerin BlueBiz içerisinde yaptıkları, BlueBiz Puanlarının bakiyesini etkileyen tüm işlemlere genel bakıştır.
‘BlueBiz Programı’ ya da ‘BlueBiz’: AIR FRANCE, KLM, ve Delta Havayolları seferlerini sıklıkla kullanan çalışanların BlueBiz Puanları kazanmalarını ve bu puanları kullanabilmelerini sağlayan, AIR FRANCE ve KLM’nin kurumsal sadakat programıdır.
‘BlueBiz Yayınları’: BlueBiz tarafından Üyelere yenilikleri haber vermek için düzenli olarak kullanılan, BlueBiz web sitesi ve BlueBiz e-postaları gibi iletişim kaynaklarının genel adıdır.
‘BlueBiz Üyelik Numarası’: Şirketler, AIR FRANCE ve KLM’nin üyelik koşullarına uyduğu takdirde AIR FRANCE ve KLM tarafından İrtibat Kişisine verilen kayıt numarasıdır. Üye olan şirket tarafından üyelik numarası alındıktan sonra AIR FRANCE, KLM ve üye şirket arasındaki teşvik sözleşmesi gerçeklemiş olur.
‘BlueBiz Hizmet Masası: Üyelerin BluBiz Programıyla ilgili sormak istedikleri her türlü soru için iletişime geçebilecekleri yerel hizmet masasıdır.
‘BlueBiz ödül kayıt aracı: Ödül Biletlerinin ayrılmasını kolaylaştıran, BluBiz web sitesi üzerinde yer alan çevrimiçi ödül kayıt aracıdır.
‘Ticari Anlaşma: AIR FRANCE, KLM, Delta ve AIR FRANCE ve/veya KLM ve/veya Delta uçuş noktalarında uçan şirket personeli için geçerli olacak seyahat tarifesi koşullarını belirleme amacı taşıyan bir şirket arasında akdedilen sözleşmedir.
‘İrtibat Kişisi’: Kayıt işlemi sırasında Üye tarafından tayin edilen ve Üye’yi BlueBiz programıyla bağlamak için ve aynı Üye’yi üyeliği sırasında müştereken ve müteselsilen temsil etmek için vekalete sahip, Üye’nin çalışanıdır.
‘Geçerlik Tarihi’: üyeliğin geçerlilik kazandığı ve AIR FRANCE ile KLM tarafından BlueBiz’e kaydını teyit eden bir e-postayla Üye’nin bilgilendirildiği tarihtir.
‘Kayıt Ülkesi ': Üyenin kurulduğu ve Üyenin BlueBiz Programına kayıt olduğu ülkedir.
‘Şirket doğrulama numarası’: Vergi numarası ya da Ticaret Odası numarası gibi, bir şirketin resmi tanımıdır. Gerekli şirket doğrulama numarası Kayıt Ülkesinin kayıt formunda açıkça belirtilmektedir.
‘Üye’: BlueBiz Programına katılmayı seçen ve AIR FRANCE ile KLM tarafından öngörülen gerekli koşulları yerine getiren ve BlueBiz’e kayıt olan şirkettir.
‘Diğer Ödüller’: BlueBiz içerisinde sunulan, Ödül Biletleri dışındaki ödüllerdir.
‘Şart ve Koşullar”: AIR FRANCE ile KLM ve BlueBiz Programındaki Üyeler arasındaki sözleşmeden doğan ilişkiyi düzenleyen ve tüm Üyeler için geçerli olan şart ve koşullardır.
‘Seyahat Acentesi’: IATA üyesi olan veya olmayan bir seyahat acentesi veya tur operatörüdür.

2. Genel

2.1. BlueBiz Programına Üye olarak kaydolurken, Üye işbu Şart ve Koşullara razı geldiğini belirtir ve bunlara bağlı olduğunu açıkça kabul eder. AIR FRANCE ve KLM, kazanma yapısı ve kullanma yapısı dahil olmak üzere bu Şart ve Koşulları değiştirme veya çıkarma ve/veya BlueBiz Programını tümden kaldırma hakkını saklı tutarlar. Programdaki değişiklikleri ve Şart ve Koşulların tadillerine ait bildirimler, BlueBiz Yayınları aracılığıyla yapılacak ve AIR FRANCE ile KLM tarafından duyurulduğunda derhal geçerlik kazanacaktır. Üyeler, bildirimden itibaren 30 gün içerisinde Air France ve KLM’ye yazılı protesto çekmezlerse ve/veya BlueBliz hesabını kullanır, Blue Credits kazanır, program içerisinde sunulan Ödül ve hakları talep eder veya kullanırlarsa, sözkonusu değişikliği kabul etmiş sayılırlar. Üye, söz konusu değişikliği kabul etmezse, üyeliğini 2.2. Maddede belirtildiği gibi feshedebilir. AIR FRANCE ve KLM, Üyelerini BlueBiz Programında yaplan değişiklikler ve/veya programın feshiyle ilgili bilgilendirmek için her türlü makul çabayı gösterecek; ancak söz konusu değişiklik ve/veya fesihten kaynaklanan zarar veya ziyandan mesul olmayacaktır.
2.2. Üye, üyeliğini feshetmek isterse, derhal AIR FRANCE ve KLM’ye bu isteğini bildirmelidir. Üye, bu tarihten sonra Blue Credits kazanamayacaktır. Kazanılan Blue Credits, üyeliğin feshinden sonra 8 aya kadar harcanabilir.
2.3. AIR FRANCE ve KLM, BlueBiz Programını feshederse, Üyeler iptal bildirimi verildiği andan itibaren Blue Credits biriktirmeye devam etmeyeceklerdir. Bu durumda, birikmiş Blue Credits, BlueBiz’in feshinden sonraki 6 aya kadar harcanabilir.
2.4. Önemli yanlış beyanlar, sahtekârlık, bu Şart ve Koşulların önemli ihlâli ve program politikalarını, AIR FRANCE kuralları ve KLM’nin çalışan talimatlarına uymama dahil olmak üzere program politikalarını izlememe, Üyelerin, İrtibat Kişilerinin ve/veya çalışanların AIR FRANCE, KLM, Delta ve Havayolu Ortakları’na ve/veya AIR FRANCE ve/veya KLM’ye bağlı şirketlere yönelik münasebetsiz ve saldırgan hareketleri de içeren uygunsuz davranışları halinde, KLM ve AIR FRANCE derhal geçerli olacak şekilde Üye’nin üyeliğini feshetme ve/veya BlueBiz Bakiye’sini iptal etme, ayrıca tahakkuk eden ve etmiş Blue Credits ve Ödül Biletlerini iptal etme hakkına sahip olurlar. Üye, merkez işyerini Kayıt Ülkesi’nden taşırsa ve/veya belirttiği Şirket doğrulama numarası iptal edilirse, Üye (zorunlu) tasfiye nedeniyle işlerini durdurur veya başka bir nedenle işlerini durdurursa, AIR FRANCE ve KLM’nin, derhal geçerli olacak şekilde, Üyenin kaydını feshetme ve/veya BlueBiz Bakiyesini ve tahakkuk eden ve etmiş Blue Credits'in tamamını iptal etme hakkı bulunacaktır.
2.5. Üye, 36 aylık süre içerisinde hiç Blue Credits kazanamadıysa, AIR FRANCE ve KLM’nin Üye’nin üyeliğini feshetme hakkı bulunur.
2.6. AIR FRANCE ve KLM, tamamı kayıt sırasındaki müsaitliğe ve kapasite kontrolüne tabi olan Ödül Biletleri ve Diğer Ödüller karşılığında Blue Credits'i takas etme fırsatlarıyla ilgili Üyeleri bilgilendirmek için BlueBiz Yayınlarını kullanacaklardır. AIR FRANCE ve KLM, ilave ödemeler dahil olmak üzere Ödül Biletleri ve Diğer Ödüllere her zaman ek koşullar getirme hakkını, ayrıca gerekli Blue Credits sayısını arttırma ve/veya değişiklik yapma hakkını saklı tutarlar. AIR FRANCE ve KLM, Üyelere kullandırılacağı duyurulan Ödül Biletleri ve Diğer Ödüllerin, hakların ve Blue Credits kazanma fırsatlarının kullandırılabilmesini sağlamak için makul çaba gösterecektir. Ancak, AIR FRANCE ve KLM, bu olanakların kullandırılabileceğini garanti veya temin etmez. 
2.7. KLM’nin Lahey Bölge Mahkemesi’nde kayıtlı bulunan taşıma koşulları, tüm KLM seferlerine uygulanır ve www.klm.com adresinden ulaşılabilir. AIR FRANCE’ın taşıma koşullarına www.airfrance.com adresinden ulaşılabilir ve tüm Air France seferlerine uygulanır. Havayolu Ortaklarının seferleri ve/veya AIR FRANCE ve KLM tarafından belirlenen ortakların sunduğu Diğer Ödüller için bu tarafların taşıma koşulları uygulanır.

3. Kayıt

3.1. Yalnızca Kayıt Ülkesinde merkez ofislerini kurmuş olan, Ticari Anlaşması olmayan şirketler, Kayıt Ülkesi’nin BlueBiz web sitesiyle üyeliğe kayıt olabilirler. Üye, kayıt sürecinde İrtibat Kişisini belirleyecek ve İrtibat Kişisi birden fazla olmayacaktır. İrtibat Kişisi, üyeliği talep eden şirketin çalışanı olmalıdır. İrtibat Kişisinin e-posta adresi, kayıt sürecinde sunulması zorunlu olan bir bilgidir. Programla ilgili kurulacak iletişim bu e-posta adresiyle yapılacaktır. Üye, İrtibat Kişisinin görevlendirilmesinde, adresinde, e-posta adresinde ya da Üyeliğe dair gerekli diğer ayrıntılarda meydana gelebilecek değişiklikleri geciktirmeden AIR FRANCE ve KLM’ye bildirecektir.
3.2. Seyahat aracıları, Seyahat Acenteleri ve (bağlı) seyahat satışı yapan kurumlar BlueBiz Programı üyeliğine kabul edilmemektedir. Seyahat acentelerinin çalışanları da şirket adına İrtibat Kişisi olarak kabul edilmeyecektir.
3.3. Kayıt süreci BlueBiz web sitesinde tamamlanır tamamlanmaz, Air France ve KLM üyelik koşullarına uyulup uyulmadığını kontrol edecek ve en kısa zamanda üyelik teyidini veya reddini e-posta ile İrtibat Kişisi’ne bildirecektir. Şirket, ölçütlere uyuyorsa, AIR FRANCE ve KLM, Üye’ye bir BlueBiz Üyelik Numarası tayin edecek ve İrtibat Kişisine bu BlueBiz Üyelik Numarasını ve şifresini gönderecektir. Üye, BlueBiz Üyelik Numarasının ve şifresinin kullanımından sorumludur. Üye başına birden fazla BlueBiz Üyelik numarası düzenlenmez.
3.4. BlueBiz üyeliği başkasına devredilemez ve İrtibat Kişisi, Üyenin iletişim adresinde meydana gelecek değişiklikleri, Üye’nin resmi kayıtlı merkezinin Kayıt Ülkesinden taşınmasını, Şirket doğrulama numarasının iptalini, faaliyetlerini durdurmasını ve İrtibat Kişisi değişikliğini AIR FRANCE ve KLM’ye derhal bildirecektir.

4. Blue Credits'in Kazanılması

4.1. Üyeler şu ölçütlerin yerine getirilmesi şartıyla AIR FRANCE KLM ve Delta Havayolları seferlerinden Blue Credits kazanabilirler: KLM bileti (074) veya Air France bileti (057) veya Delta ticket (006) Üyenin hesabına Kayıt Ülkesinde satın alınmıştır; biletin tarifesi veya kayıt sınıfı program dahilindedir; AIR FRANCE bileti veya KLM bileti bileti veya Delta bileti Üye’nin çalışanı adına çıkarılmıştır; seferde kayıt yapıldıktan sonra AIR FRANCE ve KLM, çalışanın bileti yazdırılmadan önce rezervasyondaki BlueBiz Üyelik Numarasından haberdar edilmelidir. Blue Credits, ancak seferin fiilen uçtuğu zamanlarda BlueBiz Bakiyesine geçirilir.
4.2. Üyelere verilen Blue Credits'in yanı sıra, Flying Blue Miller de Flying Blue sadakat programı şart ve koşullarına uygun olarak verilecektir. Flying Blue Milleri, BlueBiz ile düzenlenen Ödül Biletleriyle kazanılabilir. Blue Credits, Ödül Biletleri ve Flying Blue ödül biletleri üzerinden kazanılamaz.
4.3. Blue Credits, bu Blue Credits'in BlueBiz Bakiyesine aktarıldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere ve yukarıdaki 2. Maddede belirtilen koşullar altında üyeliğin feshi kuralına tabi olarak, iki (2) tam takvim yılı için geçerli olmaya devam ederler.
4.4. Blue Credits nakitle takas edilmez, devredilemez, satılamaz ve takas edilemez ve diğer Üyeler’in BlueBiz Bakiyelerine devredilemez. Üyelerin birleşmesi veya diğeri tarafından satın alınması halinde, Blue Credits yalnızca BlueBiz Hizmet Masası’nın yazılı onayıyla başka bir BlueBiz Bakiyesine devredilebilir. Blue Credits, Air France ve KLM’de ek işleme gecikmelerine tabi olarak, sefer uçtuktan sonra ortalama 6-8 haftada ilgili BlueBiz Bakiyesine aktarılmalıdır.
4.5. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Blue Credits Üyelere geçmişe dönük olarak düzenlenmezler. Ancak, bu düzenlememe durumunun kasıtlı olarak yapıldığı veya AIR FRANCE ve KLM’nin ihmalinden kaynaklandığı durumlar buna dahil değildir; böyle bir durumda AIR FRANCE ve KLM’nin talebi üzerine Üye, uçuş kartının bir kopyasıyla birlikte biletini BlueBiz Hizmet Masasına bırakacaktır. Üye’nin, çalışanın Üyelik Numarasını AIR FRANCE ve KLM’ye bildirmemesinin riski Üye’ye aittir.
4.6. BlueBiz’den kaynaklanan ve/veya Ödül Biletlerinin ve/veya Diğer Ödüllerin kullanımından doğan vergi borçları ve/veya diğer ek mali mesuliyetler Üye’nin hesabına aittir.
4.7. Bazı özel kategori tarifeleri, Blue Credits ile kullanılamaz ve AIR FRANCE ile KLM tarafından BlueBiz Programının dışında tutulmuştur. BlueBiz web sitesi, programa dahil olmayan tarife türlerinin güncel listesini sunmaktadır.

5. Blue Credits'in Harcanması

5.1. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Blue Credits yalnızca İrtibat Kişisi tarafından kullanılabilir ve nakit ödeme, Flying Blue Milleri ve sadakat programlarıyla kazanılan diğer avantajlar karşılığında takas edilemez.
5.2. Blue Credits, kayıt ülkesinin web sitesindeki (üyelerin oturum açtıktan sonra kullanabilecekleri) BlueBiz Ödül Kayıt aracında sunulduğu şekilde, AIR FRANCE, KLM, Delta ve Program Ortaklarının seferlerinden Ödül Biletlerle değiştirilebilir. Blue Credits BlueBiz Yayınlarında belirtilen koşullara uygun olarak Diğer Ödüller karşılığında değiştirilebilirler.
5.3. Ödül Biletleri ve Diğer Ödüller, BlueBiz çevrimiçi ödül kayıt aracını kullanarak veya BlueBiz Hizmet Masasını arayarak, Ödül Kayıt Aracında seferlerin doluluk oranına göre ve BlueBiz Yayınlarında belirtilen kayıt ölçütlerine bağlı olarak talep edilebilirler. Elektronik biletlerin (e-biletler) bilgileri de ödül ayırma kaydına girilen e-posta adresine gönderilir. Ayrıca, üyenin hesabından, ödüle karşılık gelen Blue Credits'in borçlandırıldığını onaylamak için İrtibat Kişisine bir e-posta gönderilecektir. Diğer durumlarda Ödüller normal postayla gönderilir. AIR FRANCE ve KLM, gecikme, kayıp veya teslim edilmeme veya yanlış teslimatın AIR FRANCE ve KLM’den kaynaklanmadığı hallerde, örneğin bilet, e-bilet ve/veya ödüllerin posta hizmetlerinde ve/veya gümrük işlemleri sırasında geciktiği veya kaybolduğu durumlarda; bilet, e-bilet ve/veya ödüllerin gecikmesi, kaybolması veya teslim edilmemesi veya yanlış teslimatından sorumlu değillerdir.
5.4. Biletlerin yerel olarak satıldığı para biriminde değerlenen Blue Credits; ancak bu Blue Credits'in tutarı, Bilgisayar Rezervasyon Sisteminde (CRS) yayımlanan biletin gerçek ticari değeri artı karşılık gelen (havalimanı) vergiler ve yakıt, güvenlik, sigorta ve ilgili sefer için geçerli olan diğer ek ücretler için ilave masraflara denk geliyorsa bir Ödül Bileti’yle takas edilebilir. Ek vergiler ve/veya ilave ücretler, bilet ayrıldıktan sonra, ancak fiilen teslim edilmeden önce uygulanırsa, AIR FRANCE ve KLM, bu durumu Üye’ye derhal bildirecektir. AIR FRANCE ve KLM, bu ücretleri Üye’ye yükleme hakkına sahip olur.
5.5. Kar amaçlı olmayan biletler, asker veya hükümet için olan biletler, ücretsiz biletler veya ödül biletleri gibi indirimli biletler, ayrıca normal perakende fiyatının uygulanmadığı her türlü bilet istisna olmak üzere, Blue Credits halka CRS aracılığıyla sunulmakta olan biletlerle değiştirilebilirler. AIR FRANCE ve KLM, Üyelere bildirilecek rezervasyon sınıflarını program dışında tutma hakkına sahiptirler.
5.6. Belirli bir tarifeye karşılık gelen tarife koşullarının izin verdiği hallerde, İrtibat Kişisi sefer kalkmadan önce BlueBiz Hizmet Masasını kullanarak Ödül Biletlerini değiştirebilir ve/veya iptal edebilir. Geçerli tarife koşullarına bağlı olarak, Ödül Biletinde yapılacak değişiklikler ve/veya biletin iptal edilmesine masraf yüklenebilir. Bilette değişiklik yapıldığında, AIR FRANCE, KLM, Blue Credits'in düşülmesiyle yapılan masrafları Üye’ye yükleyecek ve/veya talep edilen değişiklikleri işleme koymadan önce Üye’den ilave nakit tutar ödemesini isteyecektir. Üye, Ödül Biletini iptal ederse, ilgili iptal masrafları düşüldükten sonra, karşılık gelen Blue Credits iade edilecektir.

6. Kişisel veriler

6.1. Üye ve İrtibat Kişisinin katılımına ilişkin BlueBiz Programındaki kişisel veriler (“Kişisel Veriler”) AIR FRANCE ve KLM tarafından, Hollanda Kişisel Veri Koruma Kanunu (‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’) ve 7 Ocak 1978 tarihli Fransız Kanunu (6 Ağustos 2004 tarihinde tadil edildiği haliyle) gibi ilgili veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenecek ve kullanılacaktır. KLM, bu Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili olarak Hollanda Veri Koruma İdaresini (‘College Bescherming Persoonsgegevens’) bilgilendirmiştir. Air France, bu Kişisel Verilerin işlenmesi hakkında Fransız Veri Koruma İdaresi’ni (“Commission Nationale Informatique et Libertés” - CNIL) bilgilendirmiştir.
6.2. Kişisel Veriler, BlueBiz Programı’nın doğru çalışması için kullanılacak ve paylaşılacaktır. İlaveten, Kişisel Veriler AIR FRANCE ve KLM doğrudan pazarlaması ve/veya iletişim amaçları için kullanılacaktır. İrtibat Kişisi ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi almak istemezse, İrtibat Kişisi BlueBiz Hizmet Masası’na bu konuyu istediği zaman bildirilebilir.

7. Kontroller

7.1. AIR FRANCE ve KLM, İrtibat Kişisini önceden haberdar etmeden, BlueBiz Programının üyeliğinin doğruluğunu kontrol etme hakkını saklı tutar. Bu kontroller, AIR FRANCE ve KLM’nin BlueBiz Şart ve Koşullarına uygunluğunu garanti etmesini ve sahtekârlığı tespit etmesini sağlama amaçlıdır.
7.2. Kontrol sırasında tutarsızlık ve/veya ihlallerin tespit edilmesi halinde, söz konusu tutarsızlıklar ve/veya ihlaller AIR FRANCE ve KLM’yi makul biçimde tatmin edecek şekilde çözülene kadar, AIR FRANCE ve KLM, Blue Credits, Ödül Biletleri ve Diğer Ödüllerin işleme alınmasını tek taraflı olarak askıya alma hakkına sahip olacaktır. AIR FRANCE ve KLM, 2.4. Maddede açıklandığı gibi, üyeliği feshetme hakkına sahip olacaktır.

8. Mesuliyet ve Geçerli Kanun

8.1. AIR FRANCE, KLM ve Havayolu Ortakları, İrtibat Kişileri tarafından yapılan sahtecilikten ve/veya üyeliğin yetkisiz kaydı ve/veya BlueBiz Programının yetkisiz kullanımından sorumlu olmazlar. Aykırılık halinde, ilgili İrtibat Kişisi derhal BlueBiz Hizmet Masasıyla irtibata geçecek ve Üye’nin BlueBiz hesabını bloke edebilecektir. Üye, Blue Credits'in yetkisiz kazanımı gibi, BlueBiz hesabının (iddia edilen) uygunsuz takas edilmesinden doğan kayıplardan sorumlu ve mesul olacaktır. AIR FRANCE ve KLM, AIR FRANCE, KLM, Delta ve Havayolu Ortakları tarafından sağlanan veya sağlanmayan hizmet, ödül ve haklardan doğan veya bunlarla bağlantılı her türlü zarar, ölüm, gecikme, kaza veya ziyanla ilgili olarak; söz konusu zarar ve ziyanın AIR FRANCE veya KLM’nin ihmalinden kaynaklanması veya AIR FRANCE veya KLM tarafından zarara yol açma kastıyla veya taksirle ve bu zararın muhtemelen ortaya çıkacağı bilgisine sahip olarak meydana gelmesi dışında; Varşova Sözleşmesi (tadil edildiği şekliyle) veya Montreal Sözleşmesinde –hangisi geçerliyse- aksi öngörülmedikçe, hiçbir mesuliyet kabul etmez. AIR FRANCE ve KLM, BlueBiz Programındaki değişikliklerden veya programın feshedilmesinden doğacak zarar veya ziyandan sorumlu olmayacaktır.
8.2. BlueBiz Programı, Hollanda kanunlarına uygun olarak düzenlenecek ve yorumlanacaktır; bu şartlarla bağlantılı olarak veya bu şartlardan doğan her türlü ihtilaf; sözleşmeyi düzenleyen yetkili yargı yeri ve kanunundan bağımsız olarak geçerli olan zorunlu kanun kurallarınca aksi belirtilmedikçe, yetkili Hollanda mahkemesi tarafından görülüp karara bağlanacaktır. Yerel mevzuat veya düzenlemeler, AIR FRANCE ve KLM’nin bazı ülkelerde BlueBiz Programını veya bir kısmını sağlayamayacağını veya yalnızca belirli Üyelere sağlayabileceğini işaret edebilir. AIR FRANCE ve KLM, mevzuat ve düzenlemelere uygun davrandığında sorumlu olmayacaktır ve Üye ile yaptığı sözleşmeyi feshetme ve/veya Blue Credits'i feshetme hakkını saklı tutar.
8.3. İşbu Şart ve Koşulların dili İngilizce’dir. Bu Şart ve Koşulların tercüme edilmesi durumunda, İngilizcesi geçerli sayılacaktır.

9. Şikâyetler

9.1. Air France ve KLM’nin, BlueBiz kapsamındaki dikkati ve uyarılarına rağmen, Üyelerin BlueBiz’le veya bir bölümüyle ilgili olabilecek şikâyetleri BlueBiz Hizmet Masası’na sunulabilir. Üye, Ödül Biletleri veya Diğer Ülkelerle ilgili şikâyet sunmak istediğinde, İrtibat Kişisi BlueBiz Hizmet Masasını, Ödül Bileti ve/veya Diğer Ödülü kullandıktan sonra 6 ay içerisinde bu şikâyetle ilgili bilgilendirecektir.
9.2. BlueBiz iletişim bilgileri Air France ve KLM’nin yerel web sitelerinde mevcuttur.  (www.airfrance.com, www.klm.com).
Sayfanın başına dön